تولید چیپ ست 3 نانومتری TSMC شش ماه به تعویق افتاد (آغاز تولید از ماه دسامبر)

توسط حسام شالیکاریان
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.