شرکت AMD در درایور جدید خود محدودیت‌هایی را روی توان کارت گرافیک در لینوکس اعمال می‌کند

توسط احسان نیک پویا
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.