الماس رایانه

9 فروردین کارت RTX 3090 Ti عرضه می شود ولی RTX 3070 Ti 16 GB فراموش شد

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.