الماس رایانه

انویدیا کانکتور 12VHPWR را روی کارت های RTX 4070 و RTX 4060 اجباری نمی کند

توسط جواد مظفری
0
فرا سیستم دینا - تبلیغات

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.