سوکت های جدید اینتل لو رفتند؛ LGA4189-4 و LGA4189-5 برای غول‌های آتی

توسط جواد مظفری
0

شناسایی Adblocker

لطفا با غیرفعال کردن Adblocker از ما حمایت کنید.